DANH MỤC SẢN PHẨM

Xốp hơi bọc hàng

Cuộn xốp hơi 50cm

250.000
Giảm giá!

Xốp hơi bọc hàng

Cuộn xốp hơi 20cm

150.000 120.000

Màng xốp PE Foam

Cuộn xốp PE Foam 4mm

700.000

Màng xốp PE Foam

Cuộn xốp PE Foam 3mm

550.000

Màng xốp PE Foam

Cuộn xốp PE Foam 2mm

550.000

Màng xốp PE Foam

Cuộn xốp PE Foam 1mm

570.000

Màng xốp PE Foam

Cuộn xốp PE Foam 0.5mm

750.000

TIN TỨC & SỰ KIỆN